Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ledus sastrēgumu veidošanās pie tiltu balstiem izpēte un novēršanas metodes” („Tilta pār Varžupi projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Research of Ice Congestion Formations near the Bridge Piers and Their Prevention Methods” („Project of the Bridge over Varzupe”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Šim bakalaura darbam ir divas daļas: bakalaura darba daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura darba daļas nosaukums ir Ledus sastrēgumu veidošanās pie tiltu balstiem. Izpēte un novēršanas metodes. Bakalaura darba daļas mērķis ir izpētīt ledus sastrēgumu rāšanas procesu upēs un izstrādāt rekomendācijas tilta projektēšanas stadijai sastrēgumu rāšanas novēršanai, gan pasākumiem, kas ir vērsti uz ledus sastrēgumu vai to seku reducēšanu vai nepieļaušanu, pēc tilta izbūves. Inženierprojekta daļā " Tilta pār Varžupi" tika izstrādāts jaunā autoceļa V1345 Ugāle Zūru dzirnavas 14.10 km tilta tehniskais projekts . Inženierprojekta daļas mērķis ir piedāvāt drošu, ekonomisko, racionālo tilta konstrukciju, kas nodrošinātu autotransporta atbilstošo diennakts intensitātei normālo kustību. Projekta ietvaros tika izstrādāti 3 tilta varianti un tika veikts to tehniski-ekonomiskais salīdzinājums. Izvēlētais variants ir dzelzsbetona plātnes vienlaiduma konstrukcija, garums 15 m, platums 8.2 m. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: izpētes un aprēķinu daļa 177 lpp; 10 rasējumi; 5 tabulas; 31 attēls; 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ledus sastrēgumi, ledus režīms, ledus lodzes, tiltu projektēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā ice jams, ice formation, ice forces, bridge design
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2015 19:49:27