Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vērtēšana ar mērķi nodrošināt kredīta operāciju veikšanu
Nosaukums angļu valodā The apartment house valuation for the purpose of providing credit operations
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Renāte Muskate
Recenzents Iveta Stāmure
Anotācija Diplomprojekta izstrādes mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt bakalauranta teorētiskās un praktiskās zināšanas nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā. Par vērtējamo objektu tika izvēlēta daudzdzīvokļu dzīvojama māja Čiekurkalnā. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa; 2. Projekta aprēķinu daļa; 3. Tehnoloģiskā daļa; 4. Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā tika aprakstīti jēdzieni, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu vērtēšanu, nekustamā īpašuma vērtēšanas pieejas, nekustamā īpašuma vērtētāja apraksts, ēku un būvju tehnisko stāvokļa analīze, vērtēšanas atskaites noformēšanas prasības. Projekta aprēķinu daļā ir aparakstīta detalizēta informācija par vērtējamo īpašumu, tiek veikts konkrētā nekustamā īpašuma novērtējums, kas balstīts uz aprakstītām vērtēšanas pieejām. Tehnoloģiskā daļā detalizētāk tiek paskaidrotas izmantotas vērtēšanas pieejas ar vsiem aprēķiniem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta malkas apkures ietekme uz apkārtējo vidi. Darba nobeigumā ir formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kuri radušies darba izstrādes laikā.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vērtēšana ar mērķi nodrošināt kredīta operāciju veikšanu
Atslēgas vārdi angļu valodā The apartment house valuation for the purpose of providing credit operations
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2015 16:39:41