Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vērtēšana ar mērķi nodrošināt kredīta operāciju veikšanu
Title in English The apartment house valuation for the purpose of providing credit operations
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Renāte Muskate
Reviewer Iveta Stāmure
Abstract Diplomprojekta izstrādes mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt bakalauranta teorētiskās un praktiskās zināšanas nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā. Par vērtējamo objektu tika izvēlēta daudzdzīvokļu dzīvojama māja Čiekurkalnā. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa; 2. Projekta aprēķinu daļa; 3. Tehnoloģiskā daļa; 4. Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā tika aprakstīti jēdzieni, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu vērtēšanu, nekustamā īpašuma vērtēšanas pieejas, nekustamā īpašuma vērtētāja apraksts, ēku un būvju tehnisko stāvokļa analīze, vērtēšanas atskaites noformēšanas prasības. Projekta aprēķinu daļā ir aparakstīta detalizēta informācija par vērtējamo īpašumu, tiek veikts konkrētā nekustamā īpašuma novērtējums, kas balstīts uz aprakstītām vērtēšanas pieejām. Tehnoloģiskā daļā detalizētāk tiek paskaidrotas izmantotas vērtēšanas pieejas ar vsiem aprēķiniem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta malkas apkures ietekme uz apkārtējo vidi. Darba nobeigumā ir formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kuri radušies darba izstrādes laikā.
Keywords Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vērtēšana ar mērķi nodrošināt kredīta operāciju veikšanu
Keywords in English The apartment house valuation for the purpose of providing credit operations
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 07.01.2015 16:39:41