Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu un ielu segas pamata būvniecības tehnoloģijas” („Skolas ielas rekonstrukcija Dobelē”)
Nosaukums angļu valodā “Construction Technologies of Road and Street Foundations” (“Reconstruction of Skolas Steet in Dobele”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Autoceļu un ielu segas pamata būvniecības tehnoloģijas. Darba tēmas izvēli noteica patreiz sabiedrībā un valstī aktuāla problēma kvalitatīva un ilgspējīga ekspluotācijā ceļa izbūve, kā arī studiju prakses laikā iegūtā pieredze un paša paveiktais darbs tajā. Saistībā ar izvirzīto tēmu, apzināt, kādas ir iespējamās būvniecības tehnoloģijas un to materiāli ceļa segas pamata būvniecībā, ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Darba mērķis ir izpētīt autoceļu un ielu segas pamata būvniecības materiālus un būvniecības tehnoloģijas ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, kā arī veikt segas aprēķinu un to ekonomisko salīdzinājumu. Galvenie uzdevumi ir analizēt, izmantojot pieejamo teorētisko un pētniecisko literatūru, autoceļu un ielu segas pamata būvniecības materiālus un to izmantošanu, kā arī segas pamata būvniecības tehnoloģijas un to pielietošanu. Darbā tiek izpētīti autoceļu un ielu segas pamatā izmantojamie materiāli, būvniecības veidi un tehnoloģijas. Tiek veikts ekonomiskais salīdzinājums dažādiem būves konstrukcijas risinājuma variantiem. Darba izstrādes gaitā autors secina, ka autoceļu un ielu segas pamata, kā svarīgākajam visa veida ceļu būvniecībā, galvenais un noteicošais ir pareiza materiālu izvēle un atbilstošas tehnoloģijas pielietošana būvniecības procesā. Kā vienu no priekšlikumiem darba autors izvirza mērķtiecīgi un efektīvi izmantot rūniecības atkritumus ceļu un ielu būvniecībai, lai mazinātu piesārņojumu dabā un arī ekonomētu dabas resursu - izejvielu pielietojumu. Inženierprojekta nosaukums ir Skolas ielas rekonstrukcija Dobelē. Projektējamais ielas posms atrodas Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā, pilsētas centrālās daļas dienvidos, kur izvietojas dažādi sabiedriski un privāti pilsētas objekti - Senais tirgus laukums, Dobeles bērnu Mūzikas skola, privātmājas un daudzdzīvokļu mājas, veikali, stāvlaukumi. Projektētais transporta kustības ātrums visā ielas posmā pieņemts 50km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP9.5. Projektā ietverts ielas trases plānu aprēķins, garenprofila paramatru aprēķins, ielas segas konstrukcijas aplēse, kopējie darba apjomi un specifikācijas. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 153 lapaspuses, tajā iekļauti 26 attēli un 45 tabulas. 
Atslēgas vārdi segas pamati, tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction Technologies of Road and Street Foundations
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2015 11:31:20