Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autoceļu un ielu segas pamata būvniecības tehnoloģijas” („Skolas ielas rekonstrukcija Dobelē”)
Title in English “Construction Technologies of Road and Street Foundations” (“Reconstruction of Skolas Steet in Dobele”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer
Abstract Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Autoceļu un ielu segas pamata būvniecības tehnoloģijas. Darba tēmas izvēli noteica patreiz sabiedrībā un valstī aktuāla problēma kvalitatīva un ilgspējīga ekspluotācijā ceļa izbūve, kā arī studiju prakses laikā iegūtā pieredze un paša paveiktais darbs tajā. Saistībā ar izvirzīto tēmu, apzināt, kādas ir iespējamās būvniecības tehnoloģijas un to materiāli ceļa segas pamata būvniecībā, ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Darba mērķis ir izpētīt autoceļu un ielu segas pamata būvniecības materiālus un būvniecības tehnoloģijas ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, kā arī veikt segas aprēķinu un to ekonomisko salīdzinājumu. Galvenie uzdevumi ir analizēt, izmantojot pieejamo teorētisko un pētniecisko literatūru, autoceļu un ielu segas pamata būvniecības materiālus un to izmantošanu, kā arī segas pamata būvniecības tehnoloģijas un to pielietošanu. Darbā tiek izpētīti autoceļu un ielu segas pamatā izmantojamie materiāli, būvniecības veidi un tehnoloģijas. Tiek veikts ekonomiskais salīdzinājums dažādiem būves konstrukcijas risinājuma variantiem. Darba izstrādes gaitā autors secina, ka autoceļu un ielu segas pamata, kā svarīgākajam visa veida ceļu būvniecībā, galvenais un noteicošais ir pareiza materiālu izvēle un atbilstošas tehnoloģijas pielietošana būvniecības procesā. Kā vienu no priekšlikumiem darba autors izvirza mērķtiecīgi un efektīvi izmantot rūniecības atkritumus ceļu un ielu būvniecībai, lai mazinātu piesārņojumu dabā un arī ekonomētu dabas resursu - izejvielu pielietojumu. Inženierprojekta nosaukums ir Skolas ielas rekonstrukcija Dobelē. Projektējamais ielas posms atrodas Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā, pilsētas centrālās daļas dienvidos, kur izvietojas dažādi sabiedriski un privāti pilsētas objekti - Senais tirgus laukums, Dobeles bērnu Mūzikas skola, privātmājas un daudzdzīvokļu mājas, veikali, stāvlaukumi. Projektētais transporta kustības ātrums visā ielas posmā pieņemts 50km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP9.5. Projektā ietverts ielas trases plānu aprēķins, garenprofila paramatru aprēķins, ielas segas konstrukcijas aplēse, kopējie darba apjomi un specifikācijas. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 153 lapaspuses, tajā iekļauti 26 attēli un 45 tabulas. 
Keywords segas pamati, tehnoloģijas
Keywords in English Construction Technologies of Road and Street Foundations
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 07.01.2015 11:31:20