Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Business Internal Control System Development Project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta autore: Nadežda Gavrilova Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg.oec., doc. (prakt.) Nadežda Semjonova Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 69 lapas, kurās ietvertas 15 tabulas, 34 attēli un 1 formula. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām, projekta aprēķinu daļa no 4 nodaļām, tehnoloģiskā daļa no 2 nodaļām un darba un dabas aizsardzības daļa no 2 nodaļām. Diplomprojekta izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskās publikācijas, ASV profesionālo auditoru asociācijas un institūciju apvienības standarti, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšējā informācija kopā 19 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Tika izanalizēta uzņēmuma darbība, veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze un novērtēta iekšējās kontroles sistēma. Tika izvirzīti priekšlikuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas un novērtēta priekšlikumu ietekme uz uzņēmuma efektivitātes rādītājiem. Tika izveidota darbinieku datu bāze, izmantojot Microsoft Access programmu. Tika aprakstīta uzņēmuma esoša darba aizsardzības sistēma, veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gavrilova N. Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja: Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2015. 69 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Internal Control System Development Project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 18:43:37