Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Business Internal Control System Development Project"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Semjonova
Reviewer Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Abstract Diplomprojekta autore: Nadežda Gavrilova Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg.oec., doc. (prakt.) Nadežda Semjonova Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 69 lapas, kurās ietvertas 15 tabulas, 34 attēli un 1 formula. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām, projekta aprēķinu daļa no 4 nodaļām, tehnoloģiskā daļa no 2 nodaļām un darba un dabas aizsardzības daļa no 2 nodaļām. Diplomprojekta izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskās publikācijas, ASV profesionālo auditoru asociācijas un institūciju apvienības standarti, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšējā informācija kopā 19 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Tika izanalizēta uzņēmuma darbība, veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze un novērtēta iekšējās kontroles sistēma. Tika izvirzīti priekšlikuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas un novērtēta priekšlikumu ietekme uz uzņēmuma efektivitātes rādītājiem. Tika izveidota darbinieku datu bāze, izmantojot Microsoft Access programmu. Tika aprakstīta uzņēmuma esoša darba aizsardzības sistēma, veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gavrilova N. Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja: Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2015. 69 lpp.
Keywords Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas projekts
Keywords in English Business Internal Control System Development Project
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 18:43:37