Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Construction Business Activity Development Project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt SIA Saldus ceļinieks attīstību veicinošu projektu. Uzņēmuma pamatdarbības veidi saistās ar būvlaukumu sagatavošanu, ēku demontāžu un nojaukšanu, zemes darbiem, automaģistrāļu, ceļu, lidlauku un sporta būvju būvniecību, smilts ieguvi, grants smilts karjeru izstrādi, būvmateriālu tirdzniecību un asfaltbetona ražošanu un tirdzniecību. Finansējuma trūkums, neskaidrības par ceļu kvalitāti ietekmē autoceļu būvniecības uzņēmuma attīstības perspektīvas. SIA Saldus ceļinieks analīze liecina, ka uzņēmuma attīstībā iespējami virzieni, kas sekmētu tā turpmāko darbību. Diplomprojektā ir aprakstīta uzņēmuma darbība, analizēti finanšu rādītāji un uzņēmuma ārējā un iekšējā vide, lai rastu risinājumus uzņēmuma sekmīgai tālākai attīstībai. Uzņēmuma attīstība vistiešākā veidā ir saistīta ar izmaksu samazinājumu, jo uzņēmumam ir jādarbojas asas konkurences apstākļos, kad jāspēj piedāvāt pēc iespējas zemākas cenas. Analizēti divi projekti- tehniskās apsardzes ieviešana, tehnikas aprīkošana ar GPS sistēmu un personāla motivācijas veicināšanas plāns. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izanalizēti SIA Saldus ceļinieks finanšu un darbības rādītāji, izpētīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, nosakot uzņēmuma attīstības virzienus, kas realizēti dažādos projektos. Projekta aprēķinos izvērtēta ieviešamo projektu efektivitāte. Diplomprojekts sastāv no 76 lapām, tajā ir ietvertas 34 tabulas, 8 formulas un attēloti 14 attēli, diplomprojektam ir 9 pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 25 literatūras avoti. Grafiskajā daļā attēloti dažādi diplomprojekta izstrādes laikā veiktie aprēķini. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction Business Activity Development Project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 17:23:53