Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Title in English "Construction Business Activity Development Project"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Marinska
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt SIA Saldus ceļinieks attīstību veicinošu projektu. Uzņēmuma pamatdarbības veidi saistās ar būvlaukumu sagatavošanu, ēku demontāžu un nojaukšanu, zemes darbiem, automaģistrāļu, ceļu, lidlauku un sporta būvju būvniecību, smilts ieguvi, grants smilts karjeru izstrādi, būvmateriālu tirdzniecību un asfaltbetona ražošanu un tirdzniecību. Finansējuma trūkums, neskaidrības par ceļu kvalitāti ietekmē autoceļu būvniecības uzņēmuma attīstības perspektīvas. SIA Saldus ceļinieks analīze liecina, ka uzņēmuma attīstībā iespējami virzieni, kas sekmētu tā turpmāko darbību. Diplomprojektā ir aprakstīta uzņēmuma darbība, analizēti finanšu rādītāji un uzņēmuma ārējā un iekšējā vide, lai rastu risinājumus uzņēmuma sekmīgai tālākai attīstībai. Uzņēmuma attīstība vistiešākā veidā ir saistīta ar izmaksu samazinājumu, jo uzņēmumam ir jādarbojas asas konkurences apstākļos, kad jāspēj piedāvāt pēc iespējas zemākas cenas. Analizēti divi projekti- tehniskās apsardzes ieviešana, tehnikas aprīkošana ar GPS sistēmu un personāla motivācijas veicināšanas plāns. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izanalizēti SIA Saldus ceļinieks finanšu un darbības rādītāji, izpētīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, nosakot uzņēmuma attīstības virzienus, kas realizēti dažādos projektos. Projekta aprēķinos izvērtēta ieviešamo projektu efektivitāte. Diplomprojekts sastāv no 76 lapām, tajā ir ietvertas 34 tabulas, 8 formulas un attēloti 14 attēli, diplomprojektam ir 9 pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 25 literatūras avoti. Grafiskajā daļā attēloti dažādi diplomprojekta izstrādes laikā veiktie aprēķini. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Būvniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts
Keywords in English Construction Business Activity Development Project
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 17:23:53