Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., doc. I.Andersone
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbā tiek pētīta Liepājas SEZ TERRABALT SIA, uzņēmums, kas ir pakalpojumu sniedzējs, kas veic jūras pārvadājumus, pēc klientu pieprasījuma fraktē kuģus, specializējas dažādu kravu apstrādē, uzglabāšanā un transportēšanā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīta Liepājas SEZ TERRABALT SIA tā sniegtie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra un personāls, veikta saimnieciskās darbības analīze un novērtēti darbības rezultāti, tai skaitā SVID analīze. Tiek izpētīta un izanalizēta uzņēmuma darbība un konstatētas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti un novērtēti trīs projekti uzņēmuma darbības pilnveidošanai - jaunas prāmja līnijas izveides projekts, mārketingu darbību pilnveidošanas projekts, uzņēmuma tehnoloģisko resursu pamatošana jauno pakalpojuma veikšanai. Tehnoloģiskajā daļā veikta kravas apgrozījuma prognoze 2014.gada 4.ceturksnim un 2015.gada visiem trim ceturkšņiem. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta biroja darbinieku darba vides risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodikas. Ņemot vērā konstatētos riskus, izstrādāts preventīvo pasākumu plāns, nosakot aptuvenās izmaksas. Grafiskajā daļā tiek apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekts sastāv no 69 lapām, tajā ir ietvertas 27 tabulas, 14 formulas un attēloti 23 attēli, diplomprojektam ir 1 pielikums un kopā tajā ir izmantoti 29 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.  
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Business Activity of Services Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 14:46:38