Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Activity of Services Company
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Diplomprojekta tēma ir Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbā tiek pētīta Liepājas SEZ TERRABALT SIA, uzņēmums, kas ir pakalpojumu sniedzējs, kas veic jūras pārvadājumus, pēc klientu pieprasījuma fraktē kuģus, specializējas dažādu kravu apstrādē, uzglabāšanā un transportēšanā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīta Liepājas SEZ TERRABALT SIA tā sniegtie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra un personāls, veikta saimnieciskās darbības analīze un novērtēti darbības rezultāti, tai skaitā SVID analīze. Tiek izpētīta un izanalizēta uzņēmuma darbība un konstatētas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti un novērtēti trīs projekti uzņēmuma darbības pilnveidošanai - jaunas prāmja līnijas izveides projekts, mārketingu darbību pilnveidošanas projekts, uzņēmuma tehnoloģisko resursu pamatošana jauno pakalpojuma veikšanai. Tehnoloģiskajā daļā veikta kravas apgrozījuma prognoze 2014.gada 4.ceturksnim un 2015.gada visiem trim ceturkšņiem. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta biroja darbinieku darba vides risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodikas. Ņemot vērā konstatētos riskus, izstrādāts preventīvo pasākumu plāns, nosakot aptuvenās izmaksas. Grafiskajā daļā tiek apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekts sastāv no 69 lapām, tajā ir ietvertas 27 tabulas, 14 formulas un attēloti 23 attēli, diplomprojektam ir 1 pielikums un kopā tajā ir izmantoti 29 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.  
Keywords Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for Improving Business Activity of Services Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 14:46:38