Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizācijas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Bakalaura diplomprojekta Pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizācijas projekts galvenais mērķis ir izstrādāt detalizētus priekšlikumus pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizēšanai, tos pamatojot ar dažādām pētījumu metodēm. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām daļām, 20 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 71 lpp., tas ilustratīvi papildināts ar 33 att., 32 tab. Pirmajā darba daļā autore raksturo un analizē uzņēmuma darbību, novērtē tā finansiālo stāvokli un raksturo uzņēmumā pastāvošās problēmas kā arī tā priekšrocības. Otrajā daļā autore apraksta priekšlikumus pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizēšanai un ar aprēķinu palīdzību pamato to izdevīgumu. Tehnoloģiskajā daļā tika pieņemts lēmums izmantot tīkla grafiku, kas veidots ar Microsoft Project. Darba un dabas aizsardzības daļā tika izstrādāts darba vides riska novērtēšanas un riska samazināšanas projekts. Bibliogrāfiskajā sarakstā autore izmanto speciālo literatūru, interneta resursus, statistikas pārskatus, uzņēmuma finanšu pārskatus, kā arī nepublicēto uzņēmuma informāciju, izmantota arī Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti. Diplomprojekta rezultātā ir izstrādāti 3 reāli ieteikumi pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizēšanai. Autore plāno, ka šie ieteikumi palīdzēs uzņēmumam optimizēt izdevumus, gūt finansiālu labumu, kā arī palīdzēs apmierināt pieprasījumu.
Atslēgas vārdi Tranzīts L, Optimizācijas projekts, Uzņēmuma analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Tranzīts L, Project for Improving Business Activity of Services Company, Analyzis of company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 14:44:39