Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizācijas projekts
Title in English Project for Improving Business Activity of Services Company
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Bakalaura diplomprojekta Pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizācijas projekts galvenais mērķis ir izstrādāt detalizētus priekšlikumus pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizēšanai, tos pamatojot ar dažādām pētījumu metodēm. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām daļām, 20 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 71 lpp., tas ilustratīvi papildināts ar 33 att., 32 tab. Pirmajā darba daļā autore raksturo un analizē uzņēmuma darbību, novērtē tā finansiālo stāvokli un raksturo uzņēmumā pastāvošās problēmas kā arī tā priekšrocības. Otrajā daļā autore apraksta priekšlikumus pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizēšanai un ar aprēķinu palīdzību pamato to izdevīgumu. Tehnoloģiskajā daļā tika pieņemts lēmums izmantot tīkla grafiku, kas veidots ar Microsoft Project. Darba un dabas aizsardzības daļā tika izstrādāts darba vides riska novērtēšanas un riska samazināšanas projekts. Bibliogrāfiskajā sarakstā autore izmanto speciālo literatūru, interneta resursus, statistikas pārskatus, uzņēmuma finanšu pārskatus, kā arī nepublicēto uzņēmuma informāciju, izmantota arī Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti. Diplomprojekta rezultātā ir izstrādāti 3 reāli ieteikumi pakalpojumu uzņēmuma darbības optimizēšanai. Autore plāno, ka šie ieteikumi palīdzēs uzņēmumam optimizēt izdevumus, gūt finansiālu labumu, kā arī palīdzēs apmierināt pieprasījumu.
Keywords Tranzīts L, Optimizācijas projekts, Uzņēmuma analīze
Keywords in English Tranzīts L, Project for Improving Business Activity of Services Company, Analyzis of company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 14:44:39