Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovatīvu komunikācijas metožu īstenošanas projekts namu apsaimniekošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Implementing Innovative Communication Methods in House Administration Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. V.Jurēnoks
Recenzents Mg. oec., doc. J. Mežiels
Anotācija Diplomdarba tēma ir Inovatīvu komunikācijas metožu ieviešanas projekts namu apsaimniekošanas uzņēmumā, tā autors ir Liene Afanasjeva. Komunikācija ir informācijas apmaiņa un saprašanās process, kurš ir būtisks gan cilvēku savstarpējās attiecības, gan biznesa vidē. Mūsdienās cilvēkiem ir augstas prasības pēc ātri iegūstamas un plašas informācijas, kā arī modernu tehnoloģiju lietošanas, līdz ar to ikvienam uzņēmumam jāttiecas pēc šo klientu prasību apmierināšanas. Diplomprojekta apjoms ir 114 lapas un tas sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Analītiskā daļā tiek aplūkota un analizēta namu apsaimniekošanas nozare, tajā strādājošs uzņēmums. Tiek pētīta uzņēmuma iekšējā un ārējā komunikācija, kā arī noteikta nepieciešamība pilnveidot komunikācijas procesus. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs inovatīvu komunikācijas metožu ieviešanas risinājumi elektroniskās komunikācijas ieviešana, pilnveidošana, klientu vadības sistēmas pilnveidošana, tiešās komunikācijas pilnveidošana izmantojot informācijas tehnoloģijas. Tehnoloģiskā daļā tiek atspoguļots informācijas tehnoloģiju nozīmīgums un to pielietošanas iespēja uzņēmuma darbības analīzei un darbu organizācijai. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkota darba un dabas aizsardzības nozīmīgums un aplūkots kā to realizē namu apsaimniekošanas uzņēmums. Grafiskā daļā apkopoti izstrādātie grafiskie attēli, datu un informācijas tabulas. Apkopojot diplomprojekta risināšanas gaitā iegūtos rezultātus sniegti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Komunikācijas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Communication Methods
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2015 14:33:53