Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Inovatīvu komunikācijas metožu īstenošanas projekts namu apsaimniekošanas uzņēmumā
Title in English Project for Implementing Innovative Communication Methods in House Administration Company
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec. V.Jurēnoks
Reviewer Mg. oec., doc. J. Mežiels
Abstract Diplomdarba tēma ir Inovatīvu komunikācijas metožu ieviešanas projekts namu apsaimniekošanas uzņēmumā, tā autors ir Liene Afanasjeva. Komunikācija ir informācijas apmaiņa un saprašanās process, kurš ir būtisks gan cilvēku savstarpējās attiecības, gan biznesa vidē. Mūsdienās cilvēkiem ir augstas prasības pēc ātri iegūstamas un plašas informācijas, kā arī modernu tehnoloģiju lietošanas, līdz ar to ikvienam uzņēmumam jāttiecas pēc šo klientu prasību apmierināšanas. Diplomprojekta apjoms ir 114 lapas un tas sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Analītiskā daļā tiek aplūkota un analizēta namu apsaimniekošanas nozare, tajā strādājošs uzņēmums. Tiek pētīta uzņēmuma iekšējā un ārējā komunikācija, kā arī noteikta nepieciešamība pilnveidot komunikācijas procesus. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs inovatīvu komunikācijas metožu ieviešanas risinājumi elektroniskās komunikācijas ieviešana, pilnveidošana, klientu vadības sistēmas pilnveidošana, tiešās komunikācijas pilnveidošana izmantojot informācijas tehnoloģijas. Tehnoloģiskā daļā tiek atspoguļots informācijas tehnoloģiju nozīmīgums un to pielietošanas iespēja uzņēmuma darbības analīzei un darbu organizācijai. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkota darba un dabas aizsardzības nozīmīgums un aplūkots kā to realizē namu apsaimniekošanas uzņēmums. Grafiskā daļā apkopoti izstrādātie grafiskie attēli, datu un informācijas tabulas. Apkopojot diplomprojekta risināšanas gaitā iegūtos rezultātus sniegti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords Komunikācijas metodes
Keywords in English Communication Methods
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.01.2015 14:33:53