Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna pakalpojuma virzīšanas tirgū projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Promoting New Service in Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir ’Jauna pakalpojuma virzīšanas tirgū projekts’’. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 78 lappuses, tajā iekļautas 26 tabulas, 18 attēli, 14 formulas, 14 pielikumi. Darba tapšanā izmantoti 20 bibliogrāfiskie avoti. Analītiskajā daļā veikta biedrības ’LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA’’ darbības raksturojums, kā arī tirgus analīze. Projekta aprēķinu daļā veikta anketēšana ar mērķi noskaidrot sabiedrības noskaņojumu attiecībā pret pieaugušo neformālās izglītības nozari, veikta apmācību programmu pašizmaksas optimizēšana, kā arī rasti risinājumi organizācijas mājas lapas izveidei. Tehnoloģiskajā daļā veikta organizācijas mājas lapas izstrāde. Darba aizsardzības daļā veikta darba aizsardzības projekta izstrāde. Grafiskajā daļā izvietoti diplomdarbā izmantoti attēli. Grafiskajā daļā iekļauti 16 attēli, 3 no tiem izmantoti projekta aprēķinu daļā, 13 izmantoti tehnoloģiskajā daļā. Darba secinājumu un priekšlikumu daļā, balstoties uz darba gaitā veikto pētījumu un analīžu rezultātiem veikti secinājumi par biedrību un tās darbību, kā arī rasti priekšlikumi biedrības turpmkājam darbam.
Atslēgas vārdi Biedrība, Jauna pakalpojuma virzīšana tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Society, New service promoting in market
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 21:40:59