Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jauna pakalpojuma virzīšanas tirgū projekts
Title in English Project for Promoting New Service in Market
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Mg.oec., J.Mežiels
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir ’Jauna pakalpojuma virzīšanas tirgū projekts’’. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 78 lappuses, tajā iekļautas 26 tabulas, 18 attēli, 14 formulas, 14 pielikumi. Darba tapšanā izmantoti 20 bibliogrāfiskie avoti. Analītiskajā daļā veikta biedrības ’LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA’’ darbības raksturojums, kā arī tirgus analīze. Projekta aprēķinu daļā veikta anketēšana ar mērķi noskaidrot sabiedrības noskaņojumu attiecībā pret pieaugušo neformālās izglītības nozari, veikta apmācību programmu pašizmaksas optimizēšana, kā arī rasti risinājumi organizācijas mājas lapas izveidei. Tehnoloģiskajā daļā veikta organizācijas mājas lapas izstrāde. Darba aizsardzības daļā veikta darba aizsardzības projekta izstrāde. Grafiskajā daļā izvietoti diplomdarbā izmantoti attēli. Grafiskajā daļā iekļauti 16 attēli, 3 no tiem izmantoti projekta aprēķinu daļā, 13 izmantoti tehnoloģiskajā daļā. Darba secinājumu un priekšlikumu daļā, balstoties uz darba gaitā veikto pētījumu un analīžu rezultātiem veikti secinājumi par biedrību un tās darbību, kā arī rasti priekšlikumi biedrības turpmkājam darbam.
Keywords Biedrība, Jauna pakalpojuma virzīšana tirgū
Keywords in English Society, New service promoting in market
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 21:40:59