Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Risku novērtēšana un vadība būvniecības projektos
Nosaukums angļu valodā Risk Assessment and Management in Construction Projects
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Tatjana Štaube
Anotācija Maģistra darbā ir izpētītas risku novērtēšanas metodes un risku pārvaldības prakse būvniecības nozarē un tas ir klasificētas saskaņā ar būvuzņēmēju un īpašnieka viedokļiem.Maģistra darbs sastāv no trim daļām; analītiskās daļas apjoms ir 7 lapas, teorētiskā daļa satur 28 lappuses un praktiskā daļa 36 lappuses. Maģistra darba pirmā daļa, t.i. analītiskā daļa, sastāv no ievada par Indijas būvniecības nozari ar tās raksturu, izmēru un vadības praksi, ko izmanto organizācijas. Pēc tam tiek identificēti riska faktori dominējošie Indijas būvniecības nozarē un analizētas šo risku apiešanas problēmas. Šajā daļā arī tiek atklāts šī pētījuma nozīmīgums, pētījuma mērķi ar pētījuma ierobežojumiem. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek secināts, ka organizācijās trūkst riska pārvaldības prakses un tas ir ļoti svarīgi novērtēt un pārvaldīt konstatētus riska faktorus. Teorētiskā daļa sniedz detalizētu pārskatu par projekta dzīves ciklu, lēmumu pieņemšanas procesu no riska pārvaldības viedokļa, riska vadības principiem un procesiem, ko praktizē visā pasaulē. Riska vadības prakses analīze no dažādiem citu autoru pētījumiem, sniedz mums riska identificēšanas, risku analīzes, riska reaģēšanas prakses metodes, riska profilaktiskus pasākumus un mazināšanas metodes būvniecības nozares organizācijās, un tas ļauj secināt, ka pastāv risku novērtējumu un pārvaldību problēmas Indijas būvniecības uzņēmumos. Šeit arī ir iekļauti risku vadības teorētiskie aspekti, lai nodrošinātu precīzāku un detalizētu izpratni par identificētajām problēmām. Trešā jeb praktiskā daļa ir balstīta uz šo risku faktoru realizāciju un ietekmi būvniecības nozarē. Anketa ir izstrādāta un tiek izplatīta Indijas uzņēmumos, lai identificētu riska faktorus un riska analīzes metodes, kuras reāli izmanto organizācijas. Tiek veikta šo riska faktoru analīze un faktori ir vērtēti no darbuzņēmēju un īpašnieku viedokļa. Šīs analīzes rezultāti ļauj secināt, ka pastāv nepieciešamība pēc efektīvas riska pārvaldības prakses šajās organizācijās, to ir jāatbalsta ar reālā laika pētījumu par dzīvojamām ēkām, un ar veiktās risku analīzes rezultātiem attiecībā uz izmaksu pārsniegšanu un laika kavēšanos ir jāiepazīstinā ieinteresēti.Maģistra darbā ir iekļauti 28 attēli un 21 tabula.
Atslēgas vārdi riska vadīšana, riska novērtēšana, riska vadīšanas process, riska analīzes tehnikas
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Management ; Risk Assessment ; Risk management process ; Risk analysis techniques
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 13:27:31