Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Risku novērtēšana un vadība būvniecības projektos
Title in English Risk Assessment and Management in Construction Projects
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Tatjana Štaube
Abstract Maģistra darbā ir izpētītas risku novērtēšanas metodes un risku pārvaldības prakse būvniecības nozarē un tas ir klasificētas saskaņā ar būvuzņēmēju un īpašnieka viedokļiem.Maģistra darbs sastāv no trim daļām; analītiskās daļas apjoms ir 7 lapas, teorētiskā daļa satur 28 lappuses un praktiskā daļa 36 lappuses. Maģistra darba pirmā daļa, t.i. analītiskā daļa, sastāv no ievada par Indijas būvniecības nozari ar tās raksturu, izmēru un vadības praksi, ko izmanto organizācijas. Pēc tam tiek identificēti riska faktori dominējošie Indijas būvniecības nozarē un analizētas šo risku apiešanas problēmas. Šajā daļā arī tiek atklāts šī pētījuma nozīmīgums, pētījuma mērķi ar pētījuma ierobežojumiem. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek secināts, ka organizācijās trūkst riska pārvaldības prakses un tas ir ļoti svarīgi novērtēt un pārvaldīt konstatētus riska faktorus. Teorētiskā daļa sniedz detalizētu pārskatu par projekta dzīves ciklu, lēmumu pieņemšanas procesu no riska pārvaldības viedokļa, riska vadības principiem un procesiem, ko praktizē visā pasaulē. Riska vadības prakses analīze no dažādiem citu autoru pētījumiem, sniedz mums riska identificēšanas, risku analīzes, riska reaģēšanas prakses metodes, riska profilaktiskus pasākumus un mazināšanas metodes būvniecības nozares organizācijās, un tas ļauj secināt, ka pastāv risku novērtējumu un pārvaldību problēmas Indijas būvniecības uzņēmumos. Šeit arī ir iekļauti risku vadības teorētiskie aspekti, lai nodrošinātu precīzāku un detalizētu izpratni par identificētajām problēmām. Trešā jeb praktiskā daļa ir balstīta uz šo risku faktoru realizāciju un ietekmi būvniecības nozarē. Anketa ir izstrādāta un tiek izplatīta Indijas uzņēmumos, lai identificētu riska faktorus un riska analīzes metodes, kuras reāli izmanto organizācijas. Tiek veikta šo riska faktoru analīze un faktori ir vērtēti no darbuzņēmēju un īpašnieku viedokļa. Šīs analīzes rezultāti ļauj secināt, ka pastāv nepieciešamība pēc efektīvas riska pārvaldības prakses šajās organizācijās, to ir jāatbalsta ar reālā laika pētījumu par dzīvojamām ēkām, un ar veiktās risku analīzes rezultātiem attiecībā uz izmaksu pārsniegšanu un laika kavēšanos ir jāiepazīstinā ieinteresēti.Maģistra darbā ir iekļauti 28 attēli un 21 tabula.
Keywords riska vadīšana, riska novērtēšana, riska vadīšanas process, riska analīzes tehnikas
Keywords in English Risk Management ; Risk Assessment ; Risk management process ; Risk analysis techniques
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 13:27:31