Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas attīstības principu izmantošana būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Application of Sustainability Principles in Construction Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Tatjana Štaube
Anotācija Šajā maģistra darbā ir pētīti būvniecības nozares ilgtspējas principi līdz ar to pielietošanu praksē. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas 11 lappušu apjomā, teorētiskās daļas 32 lappušu apjomā un praktiskās daļas 23 lappušu apjomā. Pirmā jeb analītiskā daļa raksturo Nepālas būvniecības tirgu, kā arī ilgtspējīgu būvniecību Nepālā. Šī daļa arī ietver ilgtspējīgas būvniecības principu raksturojumu. Turklāt šajā daļā ir definētas galvenās apskatītās problēmas, kā arī kopējā maģistra darba struktūra. Otrā daļa ir teorētiskā daļa, kura ietver šajā maģistra darbā izmantoto terminu un apskatīto aspektu pētījumu. Ilgtspējība, ilgtspējīga attīstība, ilgtspējas veicinātāji ir raksturoti, atsaucoties uz dažādu profesionālo literatūru un zinātniskiem rakstiem. Šajā maģistra darba daļā ir arī aprakstītas un raksturotas ilgtspējīgas attīstības tematika, kā arī raksturoti ilgtspējīgas attīstības ieguvumi. Šī daļa arī ietver raksturojošu informāciju par būvniecības procesu un ilgtspējīgas būvniecības komponentēm, kā arī par ilgtspējas principu pielietošanu būvniecības stadijā. Trešā jeb praktiskā daļā ir ietverti pētījuma rezultāti, kā arī to izvērtējums. Šajā daļā ir raksturota pielietotā metodoloģija. Izmantoto aptauju un anketēšanas rezultāti no dažādu projekta stadiju viedokļa un dažādām pētījuma stadijām ir atspoguļoti un attēloti ar salīdzinošu grafiku (diagrammu) palīdzību. Šī daļa noslēdzas ar secinājumiem saistībā ar ilgtspējas principu pielietošanu, to iespējām būvniecības nozarē Nepālā. Darbā iekļauti 20 attēli un 15 tabulas.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga būvniecība, ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīgas būvniecības principi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable Construction, Sustainable Development, Sustainable Construction Principles
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 13:09:26