Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ilgtspējīgas attīstības principu izmantošana būvniecības nozarē
Title in English Application of Sustainability Principles in Construction Industry
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Tatjana Štaube
Abstract Šajā maģistra darbā ir pētīti būvniecības nozares ilgtspējas principi līdz ar to pielietošanu praksē. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas 11 lappušu apjomā, teorētiskās daļas 32 lappušu apjomā un praktiskās daļas 23 lappušu apjomā. Pirmā jeb analītiskā daļa raksturo Nepālas būvniecības tirgu, kā arī ilgtspējīgu būvniecību Nepālā. Šī daļa arī ietver ilgtspējīgas būvniecības principu raksturojumu. Turklāt šajā daļā ir definētas galvenās apskatītās problēmas, kā arī kopējā maģistra darba struktūra. Otrā daļa ir teorētiskā daļa, kura ietver šajā maģistra darbā izmantoto terminu un apskatīto aspektu pētījumu. Ilgtspējība, ilgtspējīga attīstība, ilgtspējas veicinātāji ir raksturoti, atsaucoties uz dažādu profesionālo literatūru un zinātniskiem rakstiem. Šajā maģistra darba daļā ir arī aprakstītas un raksturotas ilgtspējīgas attīstības tematika, kā arī raksturoti ilgtspējīgas attīstības ieguvumi. Šī daļa arī ietver raksturojošu informāciju par būvniecības procesu un ilgtspējīgas būvniecības komponentēm, kā arī par ilgtspējas principu pielietošanu būvniecības stadijā. Trešā jeb praktiskā daļā ir ietverti pētījuma rezultāti, kā arī to izvērtējums. Šajā daļā ir raksturota pielietotā metodoloģija. Izmantoto aptauju un anketēšanas rezultāti no dažādu projekta stadiju viedokļa un dažādām pētījuma stadijām ir atspoguļoti un attēloti ar salīdzinošu grafiku (diagrammu) palīdzību. Šī daļa noslēdzas ar secinājumiem saistībā ar ilgtspējas principu pielietošanu, to iespējām būvniecības nozarē Nepālā. Darbā iekļauti 20 attēli un 15 tabulas.
Keywords Ilgtspējīga būvniecība, ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīgas būvniecības principi
Keywords in English Sustainable Construction, Sustainable Development, Sustainable Construction Principles
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 13:09:26