Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Staff Assessment at a Training Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs S.Reinfelde
Recenzents Mg.oec., pr.doc. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta autors - Inese Jurka. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs - Mg.psych., lektore, Sandra Reinfelde. Diplomprojekta temats - Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts. Diplomprojekta apjoms - 71 lpp., 25 tab., 26 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli. Diplomprojektu izstrādājot, autore izmantoja 46 literatūras avotus. No visiem literatūras avotiem 24 ir grāmatas (12 grāmatas latviešu valodā, 11 angļu valodā un 1- krievu valodā) speciālā literatūra par darbinieku novērtēšanas metodēm, veidiem, posmiem, procesu un novērtēšanas rezultātu izmantošanu. Pārējie avoti ir uzņēmuma publicētie un nepublicētie dokumenti, elektroniskie resursi, kā arī raksti no periodiskajiem izdevumiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti analītiskajā daļā ir apmācības uzņēmuma esošā darbinieku novērtēšanas dokumentācijas un procesa novērtējums un definētās problēmas, teorētiskajā daļā - teorētiskās informācijas apkopojums par to, kādai jābūt darbinieku novērtēšanai uzņēmumā. Diplomprojekta rezultāti aprēķinu daļā pilnveidota anketa Novērtējuma lapa, izstrādāta darbinieku novērtēšanas procesu shēma un pasniedzēju novērtēšanas pārrunu veidlapa, kā arī izstrādātie priekšlikumi darbinieku novērtēšanas dokumentācijas un procesa uzlabošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts - Jurka I. Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 71 lpp.
Atslēgas vārdi Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Development of Staff Assessment at a Training Institution
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 12:57:53