Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts"
Title in English "Project on Development of Staff Assessment at a Training Institution"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor S.Reinfelde
Reviewer Mg.oec., pr.doc. L.Kamola
Abstract Diplomprojekta autors - Inese Jurka. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs - Mg.psych., lektore, Sandra Reinfelde. Diplomprojekta temats - Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts. Diplomprojekta apjoms - 71 lpp., 25 tab., 26 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli. Diplomprojektu izstrādājot, autore izmantoja 46 literatūras avotus. No visiem literatūras avotiem 24 ir grāmatas (12 grāmatas latviešu valodā, 11 angļu valodā un 1- krievu valodā) speciālā literatūra par darbinieku novērtēšanas metodēm, veidiem, posmiem, procesu un novērtēšanas rezultātu izmantošanu. Pārējie avoti ir uzņēmuma publicētie un nepublicētie dokumenti, elektroniskie resursi, kā arī raksti no periodiskajiem izdevumiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti analītiskajā daļā ir apmācības uzņēmuma esošā darbinieku novērtēšanas dokumentācijas un procesa novērtējums un definētās problēmas, teorētiskajā daļā - teorētiskās informācijas apkopojums par to, kādai jābūt darbinieku novērtēšanai uzņēmumā. Diplomprojekta rezultāti aprēķinu daļā pilnveidota anketa Novērtējuma lapa, izstrādāta darbinieku novērtēšanas procesu shēma un pasniedzēju novērtēšanas pārrunu veidlapa, kā arī izstrādātie priekšlikumi darbinieku novērtēšanas dokumentācijas un procesa uzlabošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts - Jurka I. Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 71 lpp.
Keywords Apmācības uzņēmuma darbinieku novērtēšanas pilnveides projekts
Keywords in English Project on Development of Staff Assessment at a Training Institution
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 12:57:53