Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Construction Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg. oec., J. Mežiels
Recenzents Mg.oec., zin. asist. I.Eriņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts, ko ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Sintija Oleksa. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 78 lapaspuses. Projekts sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, darba analītiskā, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas, kā arī iekļauti secinājumi, priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbā iekļautas 2 formulas, 18 tabulas, 41 attēls un 9 pielikumi, kā arī 16 grafiskie attēli. Darba izstrādē izmantoti 30 avoti. Analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbība un tās vēsture, kā arī veikta uzņēmuma finanšu analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek risināti analītiskajā daļā izvirzītie ieteikumi problēmu novēršanai un uzņēmuma pilnveidošanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek veidota datu bāze Microsoft Access, lai uzlabotu grāmatvedības ikdienas darbu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba vides drošību un riska faktoru ietekmi uz biroja darbinieku. Darba nobeigumā, vadoties no praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, sniegti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība un vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Business and management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 18:48:07