Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Activity of Construction Company
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Mg. oec., J. Mežiels
Reviewer Mg.oec., zin. asist. I.Eriņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts, ko ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Sintija Oleksa. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 78 lapaspuses. Projekts sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, darba analītiskā, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas, kā arī iekļauti secinājumi, priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Darbā iekļautas 2 formulas, 18 tabulas, 41 attēls un 9 pielikumi, kā arī 16 grafiskie attēli. Darba izstrādē izmantoti 30 avoti. Analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbība un tās vēsture, kā arī veikta uzņēmuma finanšu analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek risināti analītiskajā daļā izvirzītie ieteikumi problēmu novēršanai un uzņēmuma pilnveidošanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek veidota datu bāze Microsoft Access, lai uzlabotu grāmatvedības ikdienas darbu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba vides drošību un riska faktoru ietekmi uz biroja darbinieku. Darba nobeigumā, vadoties no praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, sniegti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Keywords Uzņēmējdarbība un vadība
Keywords in English Business and management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 06.01.2015 18:48:07