Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas analītisks izvērtējums Latvijas apstākļos
Nosaukums angļu valodā Analytical assessment of the sales comparison approach and the income approach in Latvian conditions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Jurijs Grizāns
Anotācija Diplomprojektā par tēmu Salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas analītisks izvērtējums Latvijas apstākļos tiek analizētas nekustamo īpašumu vērtēšanā piemērojamo salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas priekšrocības un trūkumi šī brīža Latvijas apstākļos, kā arī tiek aprakstīti vērtēšanu reglamentējošie normatīvie akti un nekustamu preču tirgus īpatnības. Darba mērķis ir identificēt un izanalizēt salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas priekšrocības un trūkumus, ar kuriem jārēķinās vērtētājam, kā arī izstrādāt priekšlikumus, kuri vērsti uz darba efektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā, objektivitātes palielināšanu, klientu pretenziju un neapmierinātības ar vērtējuma rezultātu rašanās riska mazināšanu. Diplomprojekta analītiskā daļa balstās uz teorētiskās literatūras izpēti. Tajā tiek analizēts nekustamā īpašuma tirgus Latvijā raksturs un nozīmīgākās tendences, nekustamā īpašuma vērtēšanas jomu reglamentējošie normatīvie akti, nekustamā īpašuma vērtēšanas prakse Latvijā. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek izanalizēts konkrēts nekustamais īpašums domājamā daļa no biroju un tirdzniecības telpu kompleksa Aristīda Briāna ielā 9, Rīgā, tiek aprēķināta minētā objekta tirgus vērtība. Tehnoloģiskajā daļā tiek izanalizētas vērtētājam nepieciešamās specifiskās zināšanas, kas saistītas ar vērtējamo objektu daudzveidību, elektronisko informācijas avotu izmantošanas iespējas un aprēķinu veikšana ar programmu MS Excel nekustamo īpašumu vērtēšanas jomā. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēti ar dabas un vērtētāja darba aizsardzību saistītie jautājumi. Diplomprojekta rezultātā autors atklāj, ka nekustamo īpašumu vērtēšanas nozare uzskatāma par samērā jaunu nozari. Nekustamā īpašuma vērtēšanā ir zināmas nepilnības, pie kuru mazināšanas darbojās Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija, Valsts zemes dienests un citas institūcijas. Darba izstrādes brīdī Latvijā nav normatīvā dokumenta, kas tieši regulētu vērtēšanas procesu. Diplomprojekta apjoms 71 lpp., darbs sastāv no 4 daļām un grafiskās daļas uz 16 lapām, darbā iekļauti 13 attēli, 8 tabulas, 1 pielikums un 26 avoti izmantotās literatūras un citu informācijas avotu sarakstā.
Atslēgas vārdi Salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas analītisks izvērtējums Latvijas apstākļos
Atslēgas vārdi angļu valodā Analytical assessment of the sales comparison approach and the income approach in Latvian conditio
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 11:40:51