Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas analītisks izvērtējums Latvijas apstākļos
Title in English Analytical assessment of the sales comparison approach and the income approach in Latvian conditions
Author Didzis Usenieks
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jurijs Grizāns
Abstract Diplomprojektā par tēmu Salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas analītisks izvērtējums Latvijas apstākļos tiek analizētas nekustamo īpašumu vērtēšanā piemērojamo salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas priekšrocības un trūkumi šī brīža Latvijas apstākļos, kā arī tiek aprakstīti vērtēšanu reglamentējošie normatīvie akti un nekustamu preču tirgus īpatnības. Darba mērķis ir identificēt un izanalizēt salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas priekšrocības un trūkumus, ar kuriem jārēķinās vērtētājam, kā arī izstrādāt priekšlikumus, kuri vērsti uz darba efektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā, objektivitātes palielināšanu, klientu pretenziju un neapmierinātības ar vērtējuma rezultātu rašanās riska mazināšanu. Diplomprojekta analītiskā daļa balstās uz teorētiskās literatūras izpēti. Tajā tiek analizēts nekustamā īpašuma tirgus Latvijā raksturs un nozīmīgākās tendences, nekustamā īpašuma vērtēšanas jomu reglamentējošie normatīvie akti, nekustamā īpašuma vērtēšanas prakse Latvijā. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek izanalizēts konkrēts nekustamais īpašums domājamā daļa no biroju un tirdzniecības telpu kompleksa Aristīda Briāna ielā 9, Rīgā, tiek aprēķināta minētā objekta tirgus vērtība. Tehnoloģiskajā daļā tiek izanalizētas vērtētājam nepieciešamās specifiskās zināšanas, kas saistītas ar vērtējamo objektu daudzveidību, elektronisko informācijas avotu izmantošanas iespējas un aprēķinu veikšana ar programmu MS Excel nekustamo īpašumu vērtēšanas jomā. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēti ar dabas un vērtētāja darba aizsardzību saistītie jautājumi. Diplomprojekta rezultātā autors atklāj, ka nekustamo īpašumu vērtēšanas nozare uzskatāma par samērā jaunu nozari. Nekustamā īpašuma vērtēšanā ir zināmas nepilnības, pie kuru mazināšanas darbojās Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija, Valsts zemes dienests un citas institūcijas. Darba izstrādes brīdī Latvijā nav normatīvā dokumenta, kas tieši regulētu vērtēšanas procesu. Diplomprojekta apjoms 71 lpp., darbs sastāv no 4 daļām un grafiskās daļas uz 16 lapām, darbā iekļauti 13 attēli, 8 tabulas, 1 pielikums un 26 avoti izmantotās literatūras un citu informācijas avotu sarakstā.
Keywords Salīdzināmo darījumu un ienākumu metodikas piemērošanas analītisks izvērtējums Latvijas apstākļos
Keywords in English Analytical assessment of the sales comparison approach and the income approach in Latvian conditio
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 11:40:51