Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu darbības attīstības risinājumi eksporta tirgos"
Nosaukums angļu valodā "Solutions for Performance Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Export Markets"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Maģistra darba mērķis ir noskaidrot ārējās tirdzniecības Latvijas MVU attīstības perspektīvas eksporta uzlabošanai starptautiskajā tirgū. Maģistra darbs strukturēts 3 nodaļās un tās ir pakārtotas atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem. Pirmajā nodaļā autore apskata ārējās tirdzniecības jēdzienu un ar to saistītos teorijas jautājumus un veic Latvijas ārējās tirdzniecības raksturojumu. Otrajā nodaļā autore veic Latvijas ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumu analīzi. Tās apakšnodaļā autore raksturo valsts realizētās tiešā atbalsta pasākumus un aktivitātes eksportā. Autore veikusi pētījumu Latvijas MVU vidū par valsts eksporta atbalsta pasākumu iedarbību un tiek veikta MVU eksporta attīstības potenciālo virzienu analīze. Darba trešajā daļā autore veikusi SIA Dores Fabrika eksporta paplašināšanas projektu. Darba nobeigumā formulēti no pētījuma izrietošie secinājumi un tajā izvirzītie priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 97 lappuses, tajā ietvertas 20 tabulas un 35 attēli. Darba izstrādē izmantotas 7 ekspertu intervijas un 68 literatūras avoti, tai skaitā 23 literatūras avoti angļu valodā. Darbā izmantotas grāmatas, normatīvie akti un interneta resursi. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi ārējā tirdzniecība, eksports, eksporta veicināšana, MVU
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign trade, export, export promotion, SME
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2015 00:12:35