Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu darbības attīstības risinājumi eksporta tirgos"
Title in English "Solutions for Performance Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Export Markets"
Author Dace Kalniņa
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Abstract Maģistra darba mērķis ir noskaidrot ārējās tirdzniecības Latvijas MVU attīstības perspektīvas eksporta uzlabošanai starptautiskajā tirgū. Maģistra darbs strukturēts 3 nodaļās un tās ir pakārtotas atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem. Pirmajā nodaļā autore apskata ārējās tirdzniecības jēdzienu un ar to saistītos teorijas jautājumus un veic Latvijas ārējās tirdzniecības raksturojumu. Otrajā nodaļā autore veic Latvijas ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumu analīzi. Tās apakšnodaļā autore raksturo valsts realizētās tiešā atbalsta pasākumus un aktivitātes eksportā. Autore veikusi pētījumu Latvijas MVU vidū par valsts eksporta atbalsta pasākumu iedarbību un tiek veikta MVU eksporta attīstības potenciālo virzienu analīze. Darba trešajā daļā autore veikusi SIA Dores Fabrika eksporta paplašināšanas projektu. Darba nobeigumā formulēti no pētījuma izrietošie secinājumi un tajā izvirzītie priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 97 lappuses, tajā ietvertas 20 tabulas un 35 attēli. Darba izstrādē izmantotas 7 ekspertu intervijas un 68 literatūras avoti, tai skaitā 23 literatūras avoti angļu valodā. Darbā izmantotas grāmatas, normatīvie akti un interneta resursi. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Keywords ārējā tirdzniecība, eksports, eksporta veicināšana, MVU
Keywords in English foreign trade, export, export promotion, SME
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.01.2015 00:12:35