Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Risku vadība loģistikas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Risk Management in Logistics Company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., asist. I.Jansone
Anotācija Uzņēmuma SIA L darbība ir saistīta ar kravas piegādi klientiem, kas darbojas īpaši nestabilos un pat bīstamos apstākļos. Viens no militārās loģistikas stūrakmeņiem ir risku analīze un novērtēšana, jo jebkura ar kara darbību saistīta operācija ir cieši saistīta ar visa veida riskiem. Galvenā risku novērtēšanas procesa militārajā loģistikā atšķirība no citām nozarēm un darbības veidiem ir statistisko datu trūkums, jo visa veida informācija ir slepena vai vispār nepastāv piemēram, gadījumā, kad tiek veikta piegāde uz pilnīgi jauno objektu vai teritoriju. Maģistra darba mērķis ir loģistikas uzņēmuma risku vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšana. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un 4 pielikumiem. Analītiskajā daļā tiek veikts Latvijas loģistikas nozares raksturojums un statistisko datu analīze, lai noteiktu Latvijas vietu kopējā kravu pārvadājuma tirgū Baltijas valstīs ir veikts Latvijas loģistikas nozares salīdzinājums ar Lietuvu un Igauniju, kā arī apskatīti nākotnes attīstības tendences un draudi. Lietišķā pētījuma daļā ir apskatīta riska un risku vadības būtība, risku vadības teorētiskais pamats, apskatīta LR likumdošana risku vadības jautājumu regulēšanā, aplūkoti ekspertu grupas izveides posmi un tās nepieciešamība, kā arī risku novērtēšanas posmi militārās loģistikas kontekstā. Projekta daļā ir veikts uzņēmuma L darbības raksturojums, veikta SVID analīze un finanšu rādītāju analīze, salīdzinot uzņēmuma finanšu rādītājus ar vidējiem nozarē un valstī, uz anketēšanas rezultātu pamata ir veikta ekspertīzes kvalitātes analīze un aprēķināta ekspertīzes kvalitāte, ir automatizēts ekspertīzes kvalitātes aprēķins ar Macros palīdzību aprēķinu paātrināšanai, kļūdas riska mazināšanai un precizitātes paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Risku vadība, ekspertu analīze, militārā loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, Expert analysis, military logistics
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 07:57:25