Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Risku vadība loģistikas uzņēmumā"
Title in English "Risk Management in Logistics Company"
Department
Scientific advisor J.Mežiels
Reviewer Mg.oec., asist. I.Jansone
Abstract Uzņēmuma SIA L darbība ir saistīta ar kravas piegādi klientiem, kas darbojas īpaši nestabilos un pat bīstamos apstākļos. Viens no militārās loģistikas stūrakmeņiem ir risku analīze un novērtēšana, jo jebkura ar kara darbību saistīta operācija ir cieši saistīta ar visa veida riskiem. Galvenā risku novērtēšanas procesa militārajā loģistikā atšķirība no citām nozarēm un darbības veidiem ir statistisko datu trūkums, jo visa veida informācija ir slepena vai vispār nepastāv piemēram, gadījumā, kad tiek veikta piegāde uz pilnīgi jauno objektu vai teritoriju. Maģistra darba mērķis ir loģistikas uzņēmuma risku vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšana. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un 4 pielikumiem. Analītiskajā daļā tiek veikts Latvijas loģistikas nozares raksturojums un statistisko datu analīze, lai noteiktu Latvijas vietu kopējā kravu pārvadājuma tirgū Baltijas valstīs ir veikts Latvijas loģistikas nozares salīdzinājums ar Lietuvu un Igauniju, kā arī apskatīti nākotnes attīstības tendences un draudi. Lietišķā pētījuma daļā ir apskatīta riska un risku vadības būtība, risku vadības teorētiskais pamats, apskatīta LR likumdošana risku vadības jautājumu regulēšanā, aplūkoti ekspertu grupas izveides posmi un tās nepieciešamība, kā arī risku novērtēšanas posmi militārās loģistikas kontekstā. Projekta daļā ir veikts uzņēmuma L darbības raksturojums, veikta SVID analīze un finanšu rādītāju analīze, salīdzinot uzņēmuma finanšu rādītājus ar vidējiem nozarē un valstī, uz anketēšanas rezultātu pamata ir veikta ekspertīzes kvalitātes analīze un aprēķināta ekspertīzes kvalitāte, ir automatizēts ekspertīzes kvalitātes aprēķins ar Macros palīdzību aprēķinu paātrināšanai, kļūdas riska mazināšanai un precizitātes paaugstināšanai.
Keywords Risku vadība, ekspertu analīze, militārā loģistika
Keywords in English Risk management, Expert analysis, military logistics
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2015 07:57:25