Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Decrease of Employee Turnover at a Catering Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta autors: Lita Pētersone Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. Iveta Ozoliņa - Ozola Diplomprojekta temats: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 89 lapas; darbs ietver 16 tabulas, 8 attēlus un 4 formulas; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, vispārējā un profesionālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma SIA ’GMG Catering’’ un bistro ’Cantine’’ raksturojums, bistro personāla raksturojums un komplektēšanas, personāla attīstības un motivēšanas analīze, kā arī tika izpētīti bistro personāla mainības iemesli ar aptaujas palīdzību. Teorētiskajā daļā sniegta teorētiskā analīze par personāla mainības būtību, personāla plānošanu paaugstinātās personāla mainības apstākļos, personāla vadīšanas procesu pielietojumu personāla mainības samazināšanai, personāla atlases un personāla apmācības analīze. Projektu aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti sabiedriskās ēdināšanas personāla mainības samazināšanai: 1. Personāla atlases pilnveidošanas projekts, 2. Mācību prakses ieviešanas projekts uzņēmumā, 3. Darbinieku motivācijas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Pētersone, L. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa - Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 89 lpp.
Atslēgas vārdi Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Decrease of Employee Turnover at a Catering Enterprise.’’
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2014 14:59:57