Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts"
Title in English "Project on Decrease of Employee Turnover at a Catering Enterprise"
Author Lita Pētersone
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Abstract Diplomprojekta autors: Lita Pētersone Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. Iveta Ozoliņa - Ozola Diplomprojekta temats: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 89 lapas; darbs ietver 16 tabulas, 8 attēlus un 4 formulas; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, vispārējā un profesionālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma SIA ’GMG Catering’’ un bistro ’Cantine’’ raksturojums, bistro personāla raksturojums un komplektēšanas, personāla attīstības un motivēšanas analīze, kā arī tika izpētīti bistro personāla mainības iemesli ar aptaujas palīdzību. Teorētiskajā daļā sniegta teorētiskā analīze par personāla mainības būtību, personāla plānošanu paaugstinātās personāla mainības apstākļos, personāla vadīšanas procesu pielietojumu personāla mainības samazināšanai, personāla atlases un personāla apmācības analīze. Projektu aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti sabiedriskās ēdināšanas personāla mainības samazināšanai: 1. Personāla atlases pilnveidošanas projekts, 2. Mācību prakses ieviešanas projekts uzņēmumā, 3. Darbinieku motivācijas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Pētersone, L. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa - Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 89 lpp.
Keywords Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts
Keywords in English Project on Decrease of Employee Turnover at a Catering Enterprise.’’
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.12.2014 14:59:57