Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Development of Risk Management System for Manufacturing Company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Voronova
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Maģistra darba temats ir Ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstība. Darba mērķis ir izstrādāt ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstības plānu. Par pētījuma objektu tiek izvēlēts viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs - AS Rīgas piena kombināts. Pētījuma priekšmets ir ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstība. Darba hipotēze ir saistīta ar to, ka uzņēmuma laicīgi izstādītā efektīva IT sistēmas vadības programmas attīstība, var ne tikai uzlabot IT sistēmas riska ietekmi uz uzņēmuma rezultātiem, bet arī attīstīt visa uzņēmuma riska pārvaldes sistēmu kopumā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām- analītiskās daļas, lietišķās pētījuma daļas un projekta daļas. Pirmajā daļā tiek raksturota pārtikas un piena pārstrādes nozares būtība, kā arī izpētītas šīs nozares tendences pasaules un Latvijas ekonomikā. Otrajā daļā tiek apkopota informācija no vairotiem literatūras avotiem par uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas organizēšanu, tas modeļiem (visaptverošā riska vadība, Hārvarda biznesa risku kalkulators, uzņēmuma riska pārvaldes COSO modelis) un metodēm. Trešajā daļā izmantojot Investors in Excellence standartu tika veikta riska pārvaldes sistēmas analīze. Ar riska matricas palīdzību tika novērtēti uzņēmuma riski un pēc matricas rezultātiem autore piedāvā uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstību uzsākt ar IT sistēmas riska vadības uzlabošanu tāpēc tika sastādītā IT sistēmas riska programma. Maģistra darba apjoms ir 95 lpp., kur ir iekļautas 20 tabulas, 21 attēli, 2 pielikums uz 6 lpp. un 69 bibliogrāfiskā satura vienības.
Atslēgas vārdi Riska pārvaldes sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Management System
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 15:18:23