Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstība"
Title in English "Development of Risk Management System for Manufacturing Company"
Department
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Mg.oec., doc. J.Mežiels
Abstract Maģistra darba temats ir Ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstība. Darba mērķis ir izstrādāt ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstības plānu. Par pētījuma objektu tiek izvēlēts viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs - AS Rīgas piena kombināts. Pētījuma priekšmets ir ražošanas uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstība. Darba hipotēze ir saistīta ar to, ka uzņēmuma laicīgi izstādītā efektīva IT sistēmas vadības programmas attīstība, var ne tikai uzlabot IT sistēmas riska ietekmi uz uzņēmuma rezultātiem, bet arī attīstīt visa uzņēmuma riska pārvaldes sistēmu kopumā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām- analītiskās daļas, lietišķās pētījuma daļas un projekta daļas. Pirmajā daļā tiek raksturota pārtikas un piena pārstrādes nozares būtība, kā arī izpētītas šīs nozares tendences pasaules un Latvijas ekonomikā. Otrajā daļā tiek apkopota informācija no vairotiem literatūras avotiem par uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas organizēšanu, tas modeļiem (visaptverošā riska vadība, Hārvarda biznesa risku kalkulators, uzņēmuma riska pārvaldes COSO modelis) un metodēm. Trešajā daļā izmantojot Investors in Excellence standartu tika veikta riska pārvaldes sistēmas analīze. Ar riska matricas palīdzību tika novērtēti uzņēmuma riski un pēc matricas rezultātiem autore piedāvā uzņēmuma riska pārvaldes sistēmas attīstību uzsākt ar IT sistēmas riska vadības uzlabošanu tāpēc tika sastādītā IT sistēmas riska programma. Maģistra darba apjoms ir 95 lpp., kur ir iekļautas 20 tabulas, 21 attēli, 2 pielikums uz 6 lpp. un 69 bibliogrāfiskā satura vienības.
Keywords Riska pārvaldes sistēma
Keywords in English Risk Management System
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.12.2014 15:18:23