Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Importa piegāžu plānošanas optimizācija mazumtirdzniecības tīklā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of Import Supply Planning in Retail Network"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,doc. I.Andersone
Anotācija Maģistra darbā tiek pētītas iespējas kā optimizēt augļu un dārzeņu importa piegāžu plānošanu mazumtirdzniecības tīklā. Darbā sīkāk tiek pētīta SIA Rimi Baltic importa piegādes ķēde. Tiek analizētas tās nepilnības, kā arī tiek izstrādāti argumentēti priekšlikumi, lai uzlabotu plānošanas sistēmu. Kā izvēlētās tēmas aktualitāte tiek izvirzīta konkrēta mazumtirdzniecības tīkla augļu un dārzeņu importa piegāžu plānošanas optimizācija, izmantojot tiešās piegādes uz valstu noliktavām un plānošanas grafika pilnveidošanu. Kā arī tiks apskatīti efektīvākie piegādes nosacījumu ar piegādātājiem. Pētījuma mērķis ir plānošanas procesu optimizācija, lai uzņēmums spētu samazināt produktu pašizmaksu, samazināt izmaksas uz liekajiem krājumiem, transporta izmaksām, kā arī tiktu celts piegāžu servisa līmenis. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: izanalizēt mazumtirdzniecības būtību, un tās galvenās pazīmes izpētīt plānošanas procesa būtību; izanalizēt krājumu nozīmi uzņēmumā; izpētīt un analizēt uzņēmuma esošo importa piegāžu plānošanas sistēmu; izstrādāt piegādes procesa algoritmu konkrētam mazumtirdzniecības tīklam; izdarīt secinājumus un priekšlikumus par iespējamiem piegādes ķēdes uzlabojumiem konkrētā mazumtirdzniecības tīklā. Kā maģistra darba pētījuma objekts ir mazumtirdzniecības tīkla augļu un dārzeņu importa piegāžu plānošana, izstrādājot attīstības stratēģiju. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir augļu un dārzeņu importa piegādes ķēdes plānošanas optimizācija. Darba hipotēze izveidotie priekšlikumi stimulē uzņēmuma efektivitātes rādītāju uzlabošanu. Maģistra darba priekšlikumus var izmantot SIA Rimi Baltic augļu un dārzeņu iepircēji, lai uzlabotu uzņēmuma piegāžu servisa līmeni, lai samazinātu krājumu uzkrājumus centrālajā noliktavā, lai samazinātu produktu pašizmaksu, lai noslēgtu ar piegādātājiem izdevīgus piegādes nosacījumus un, lai varētu pilnveidot piegāžu plānošanas grafiku, kas atvieglotu darbu arī produktu piegādātājiem un uzņēmuma transporta departamentam Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, darba apjoms 92 lappuses. Maģistra darbā ir 17 tabulas, 15 attēli.
Atslēgas vārdi imports, piegādes, mazumtirdzniecības tīkls
Atslēgas vārdi angļu valodā Import, delivery, retail network
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 13:32:15