Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Importa piegāžu plānošanas optimizācija mazumtirdzniecības tīklā"
Title in English "Optimization of Import Supply Planning in Retail Network"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Dr.oec.,doc. I.Andersone
Abstract Maģistra darbā tiek pētītas iespējas kā optimizēt augļu un dārzeņu importa piegāžu plānošanu mazumtirdzniecības tīklā. Darbā sīkāk tiek pētīta SIA Rimi Baltic importa piegādes ķēde. Tiek analizētas tās nepilnības, kā arī tiek izstrādāti argumentēti priekšlikumi, lai uzlabotu plānošanas sistēmu. Kā izvēlētās tēmas aktualitāte tiek izvirzīta konkrēta mazumtirdzniecības tīkla augļu un dārzeņu importa piegāžu plānošanas optimizācija, izmantojot tiešās piegādes uz valstu noliktavām un plānošanas grafika pilnveidošanu. Kā arī tiks apskatīti efektīvākie piegādes nosacījumu ar piegādātājiem. Pētījuma mērķis ir plānošanas procesu optimizācija, lai uzņēmums spētu samazināt produktu pašizmaksu, samazināt izmaksas uz liekajiem krājumiem, transporta izmaksām, kā arī tiktu celts piegāžu servisa līmenis. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: izanalizēt mazumtirdzniecības būtību, un tās galvenās pazīmes izpētīt plānošanas procesa būtību; izanalizēt krājumu nozīmi uzņēmumā; izpētīt un analizēt uzņēmuma esošo importa piegāžu plānošanas sistēmu; izstrādāt piegādes procesa algoritmu konkrētam mazumtirdzniecības tīklam; izdarīt secinājumus un priekšlikumus par iespējamiem piegādes ķēdes uzlabojumiem konkrētā mazumtirdzniecības tīklā. Kā maģistra darba pētījuma objekts ir mazumtirdzniecības tīkla augļu un dārzeņu importa piegāžu plānošana, izstrādājot attīstības stratēģiju. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir augļu un dārzeņu importa piegādes ķēdes plānošanas optimizācija. Darba hipotēze izveidotie priekšlikumi stimulē uzņēmuma efektivitātes rādītāju uzlabošanu. Maģistra darba priekšlikumus var izmantot SIA Rimi Baltic augļu un dārzeņu iepircēji, lai uzlabotu uzņēmuma piegāžu servisa līmeni, lai samazinātu krājumu uzkrājumus centrālajā noliktavā, lai samazinātu produktu pašizmaksu, lai noslēgtu ar piegādātājiem izdevīgus piegādes nosacījumus un, lai varētu pilnveidot piegāžu plānošanas grafiku, kas atvieglotu darbu arī produktu piegādātājiem un uzņēmuma transporta departamentam Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, darba apjoms 92 lappuses. Maģistra darbā ir 17 tabulas, 15 attēli.
Keywords imports, piegādes, mazumtirdzniecības tīkls
Keywords in English Import, delivery, retail network
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.12.2014 13:32:15