Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Akcīzes nodokļa piemērošanas ietekme un nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai
Nosaukums angļu valodā Excise Tax Implementation Effect and Future Perspectives for Development of the Fuel Market
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbu Akcīzes nodokļa piemērošanas ietekme un nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai maģistra profesionālā grāda iegūšanai ir izstrādājis studējošais Vladimirs Čerņiks. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un raksturot akcīzes nodokļa piemērošanas ietekmi un nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai. Balstoties uz izvirzīto darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi - raksturot akcīzes nodokļu saistošos tiesību aktus, veidus un tiesiskās nostādnes Latvijā, apkopot naftas produktu tirgus un akcīzes nodokļa attīstības tendences Eiropas Savienībā un pasaulē, prognozēt nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai un izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts degvielu definējums un attīstības vēsture, raksturoti akcīzes nodokļu saistošie tiesību akti un akcīzes nodokļu veidi Latvijā, kā arī degvielas tirgus akcīzes nodokļa tiesiskās nostādnes, kur apskatīti nodokļu maksātāji, nodokļu likmes, aprēķināšana un maksāšanas kārtība, atbrīvojumi un atvieglojumi, kā arī pārvietošana un marķēšana. Darba analītiskajā daļā ir raksturotas degvielas tirgus attīstības tendences Eiropas Savienībā un pasaulē, naftas produktu imports, eksports un patēriņš Latvijā, akcīzes nodokļu ieņēmumu statistikas tendences Latvijā, kā arī akcīzes preču pārvaldes veikto kontroles pasākumu statistika Latvijā. Praktiskajā darba daļā ir apskatīti nelegālā degvielas tirgus apkarošanas pasākumi, akcīzes nodokļu atvieglojumu izvirzītās perspektīvas, izvirzītas nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai, kā arī akcīzes nodokļu ieņēmumu prognoze līdz 2030. gadam. Maģistra darba apjoms ir 88 lpp., kur ir iekļautas 7 tabulas, 25 attēli, 2 pielikumi uz 2 lpp. un 63 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām.
Atslēgas vārdi excise duty, fuel
Atslēgas vārdi angļu valodā akcīzes nodoklis, degviela
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 12:10:30