Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Akcīzes nodokļa piemērošanas ietekme un nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai
Title in English Excise Tax Implementation Effect and Future Perspectives for Development of the Fuel Market
Author Vladimirs Čerņiks
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbu Akcīzes nodokļa piemērošanas ietekme un nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai maģistra profesionālā grāda iegūšanai ir izstrādājis studējošais Vladimirs Čerņiks. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un raksturot akcīzes nodokļa piemērošanas ietekmi un nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai. Balstoties uz izvirzīto darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi - raksturot akcīzes nodokļu saistošos tiesību aktus, veidus un tiesiskās nostādnes Latvijā, apkopot naftas produktu tirgus un akcīzes nodokļa attīstības tendences Eiropas Savienībā un pasaulē, prognozēt nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai un izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts degvielu definējums un attīstības vēsture, raksturoti akcīzes nodokļu saistošie tiesību akti un akcīzes nodokļu veidi Latvijā, kā arī degvielas tirgus akcīzes nodokļa tiesiskās nostādnes, kur apskatīti nodokļu maksātāji, nodokļu likmes, aprēķināšana un maksāšanas kārtība, atbrīvojumi un atvieglojumi, kā arī pārvietošana un marķēšana. Darba analītiskajā daļā ir raksturotas degvielas tirgus attīstības tendences Eiropas Savienībā un pasaulē, naftas produktu imports, eksports un patēriņš Latvijā, akcīzes nodokļu ieņēmumu statistikas tendences Latvijā, kā arī akcīzes preču pārvaldes veikto kontroles pasākumu statistika Latvijā. Praktiskajā darba daļā ir apskatīti nelegālā degvielas tirgus apkarošanas pasākumi, akcīzes nodokļu atvieglojumu izvirzītās perspektīvas, izvirzītas nākotnes perspektīvas degvielas tirgus attīstībai, kā arī akcīzes nodokļu ieņēmumu prognoze līdz 2030. gadam. Maģistra darba apjoms ir 88 lpp., kur ir iekļautas 7 tabulas, 25 attēli, 2 pielikumi uz 2 lpp. un 63 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām.
Keywords excise duty, fuel
Keywords in English akcīzes nodoklis, degviela
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.12.2014 12:10:30