Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības process, tā attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Construction process, possibilities of its development in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Stāmure
Recenzents Ineta Geipele
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: BŪVNIECĪBAS PROCESS, TĀ ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ. Maģistra darba mērķis: identificēt būvniecības procesu ietekmējošās problēmas Latvijā, salīdzinot to ar Eiropas valstu pieredzi, un izstrādāt priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: identificēt un izvērtēt būvniecības nozares statistiskos rādītājus būvniecības nozares analīzei Latvijā; izvērtēt un izanalizēt būvniecības procesu Latvijā, identificējot būvniecības procesu ietekmējošās pamatkomponentes; Izpētīt un izvērtēt būvniecības procesa pamatkomponenšu un visa būvniecības procesa īpatnības Eiropas valstīs; identificēt un apkopot vienotu terminoloģiju būvniecības procesam, ievērojot starptautisko pieredzi un praksi; pamatojoties uz veiktajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus būvniecības procesa attīstībai Latvijā. Maģistra darba struktūra: 1. nodaļā analizēti būvniecības nozares rādītāji Latvijā. 2. nodaļā analizēts būvniecības process un tā tiesiskais regulējums Latvijā. 3. nodaļā izpētītas un izvērtētas būvniecības procesa īpatnības Eiropas valstīs. 4. nodaļā apkopota vienota būvniecības terminoloģiju Eiropas valstīs, analizēta būves cenas veidošanās būvniecības procesa laikā un aplūkota citu valstu pieredze veiksmīgā būvniecībā, norādot uz būvniecības procesa attīstības iespējām Latvijā. Darba nobeigumā formulēti galvenie secinājumi un to risinājumi. Maģistra darba pētījuma rezultātu izklāsta apjoms ir 116 lapas, ieskaitot 16 tabulas un 22 attēlus. Pētījuma veikšanai tika izmantots 51 informācijas avots, no kuriem 15 ir svešvalodās.
Atslēgas vārdi Būvniecības process, likumdošana, rādītāju analīze, Eiropas valstu būvniecības process
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction process, construction industry analysis, construction process in European countries
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2014 10:11:26