Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības process, tā attīstības iespējas Latvijā
Title in English Construction process, possibilities of its development in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Iveta Stāmure
Reviewer Ineta Geipele
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: BŪVNIECĪBAS PROCESS, TĀ ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ. Maģistra darba mērķis: identificēt būvniecības procesu ietekmējošās problēmas Latvijā, salīdzinot to ar Eiropas valstu pieredzi, un izstrādāt priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: identificēt un izvērtēt būvniecības nozares statistiskos rādītājus būvniecības nozares analīzei Latvijā; izvērtēt un izanalizēt būvniecības procesu Latvijā, identificējot būvniecības procesu ietekmējošās pamatkomponentes; Izpētīt un izvērtēt būvniecības procesa pamatkomponenšu un visa būvniecības procesa īpatnības Eiropas valstīs; identificēt un apkopot vienotu terminoloģiju būvniecības procesam, ievērojot starptautisko pieredzi un praksi; pamatojoties uz veiktajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus būvniecības procesa attīstībai Latvijā. Maģistra darba struktūra: 1. nodaļā analizēti būvniecības nozares rādītāji Latvijā. 2. nodaļā analizēts būvniecības process un tā tiesiskais regulējums Latvijā. 3. nodaļā izpētītas un izvērtētas būvniecības procesa īpatnības Eiropas valstīs. 4. nodaļā apkopota vienota būvniecības terminoloģiju Eiropas valstīs, analizēta būves cenas veidošanās būvniecības procesa laikā un aplūkota citu valstu pieredze veiksmīgā būvniecībā, norādot uz būvniecības procesa attīstības iespējām Latvijā. Darba nobeigumā formulēti galvenie secinājumi un to risinājumi. Maģistra darba pētījuma rezultātu izklāsta apjoms ir 116 lapas, ieskaitot 16 tabulas un 22 attēlus. Pētījuma veikšanai tika izmantots 51 informācijas avots, no kuriem 15 ir svešvalodās.
Keywords Būvniecības process, likumdošana, rādītāju analīze, Eiropas valstu būvniecības process
Keywords in English Construction process, construction industry analysis, construction process in European countries
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 23.12.2014 10:11:26