Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tiesu prakses analīze nodokļu lietās Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Case Law in Tax Field in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma - Administratīvo tiesu prakses analīze ar pievienotās vērtības nodokli saistītajās lietās Latvijā. Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanā un administrēšanā Valsts ieņēmumu dienests bieži sastopas ar negodprātīgiem komersantiem, kuri ar fiktīvu uzņēmumu palīdzību un deklarējot faktiski nenotikušus darījumus cenšas samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļa summu nepamatoti atskaitot priekšnodokli vai atprasot no valsts nodokļu pārmaksu. Šādā veidā cieš valsts budžets, kā arī tas ietekmē godīgus komersantus, kuri cieš no negodīgiem darījumu partneriem, kuriem godīgais uzņēmējs samaksā rēķinu par piegādātām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem (kopā ar PVN), taču šis uzņēmums drīz vien maina amatpersonas, neiesniedz pārskatus, neiemaksā valsts budžetā saņemto pievienotās vērtības nodokli. Atklājot šādas darbības Valsts ieņēmumu dienests var liegt arī priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības godīgajam komersantam, kura bieži vien var nozīmēt uzņēmuma bankrots. Šādos gadījumos nodokļa maksātājam ir jāpārzina nodokļu strīdu tiesu praksi un normatīvos aktus, lai varētu sevi aizstāvēt gadījumos, kad Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis nelabvēlīgu lēmumu. Tātad, pētījuma objekts ir tiesu prakse, bet par pētījuma priekšmetu autors izvēlējās administratīvās tiesas prakse saistībā ar pievienotās vērtības nodokli. Maģistra darba mērķis ir analizēt administratīvo tiesu praksi ar pievienotās vērtības nodokli saistītajās lietās un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu uzlabošanai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, galvenais uzdevums ir autors izvirza sekojošus darba uzdevums ir veikt esošo Latvijas Administratīvo tiesu prakses, ar pievienotās vērtības nodokli saistītajās lietās, analīzi. Darbā tiek izmantotas dažādas pētījuma metodes - datu vākšana un analizēšana, statistisko datu un pētījumu analīze, aktuālo nolēmumu un tiesas spriedumu analīze. Galvenie pētījuma avoti, ko autors izmanto maģistra darbā ir dažādu autoru grāmatas, literatūra, interneta resursi, interneta datu bāzes, statistikas dati, Latvijas Republikas likumdošanas dati, VID uzziņas. Darbs sastāv no 94 lapām, 9 attēliem, 4 tabulām un 72 izmantotās literatūras un citiem avotiem. Maģistra darbs darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms ir 94 lapas. Darbs satur 9 attēlus, 4 tabulas. Darbā izmantotās literatūras saraksts sastāv no 72 avotiem.
Atslēgas vārdi Tiesu prakse, PVN, priekšnodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Case law, VAT
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2014 00:00:55