Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tiesu prakses analīze nodokļu lietās Latvijā”
Title in English “Analysis of Case Law in Tax Field in Latvia”
Author Jānis Šmīdlers
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma - Administratīvo tiesu prakses analīze ar pievienotās vērtības nodokli saistītajās lietās Latvijā. Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanā un administrēšanā Valsts ieņēmumu dienests bieži sastopas ar negodprātīgiem komersantiem, kuri ar fiktīvu uzņēmumu palīdzību un deklarējot faktiski nenotikušus darījumus cenšas samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļa summu nepamatoti atskaitot priekšnodokli vai atprasot no valsts nodokļu pārmaksu. Šādā veidā cieš valsts budžets, kā arī tas ietekmē godīgus komersantus, kuri cieš no negodīgiem darījumu partneriem, kuriem godīgais uzņēmējs samaksā rēķinu par piegādātām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem (kopā ar PVN), taču šis uzņēmums drīz vien maina amatpersonas, neiesniedz pārskatus, neiemaksā valsts budžetā saņemto pievienotās vērtības nodokli. Atklājot šādas darbības Valsts ieņēmumu dienests var liegt arī priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības godīgajam komersantam, kura bieži vien var nozīmēt uzņēmuma bankrots. Šādos gadījumos nodokļa maksātājam ir jāpārzina nodokļu strīdu tiesu praksi un normatīvos aktus, lai varētu sevi aizstāvēt gadījumos, kad Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis nelabvēlīgu lēmumu. Tātad, pētījuma objekts ir tiesu prakse, bet par pētījuma priekšmetu autors izvēlējās administratīvās tiesas prakse saistībā ar pievienotās vērtības nodokli. Maģistra darba mērķis ir analizēt administratīvo tiesu praksi ar pievienotās vērtības nodokli saistītajās lietās un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu uzlabošanai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, galvenais uzdevums ir autors izvirza sekojošus darba uzdevums ir veikt esošo Latvijas Administratīvo tiesu prakses, ar pievienotās vērtības nodokli saistītajās lietās, analīzi. Darbā tiek izmantotas dažādas pētījuma metodes - datu vākšana un analizēšana, statistisko datu un pētījumu analīze, aktuālo nolēmumu un tiesas spriedumu analīze. Galvenie pētījuma avoti, ko autors izmanto maģistra darbā ir dažādu autoru grāmatas, literatūra, interneta resursi, interneta datu bāzes, statistikas dati, Latvijas Republikas likumdošanas dati, VID uzziņas. Darbs sastāv no 94 lapām, 9 attēliem, 4 tabulām un 72 izmantotās literatūras un citiem avotiem. Maģistra darbs darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms ir 94 lapas. Darbs satur 9 attēlus, 4 tabulas. Darbā izmantotās literatūras saraksts sastāv no 72 avotiem.
Keywords Tiesu prakse, PVN, priekšnodoklis
Keywords in English Case law, VAT
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.12.2014 00:00:55