Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Personal Income Tax System”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Šī maģistra darba mērķis ir analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas, nosakot tā galvenās problēmas un iespējamos pasākumus šo problēmu risināšanā. Dotais maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmajā daļā analizēta nodokļu attīstības vēsture pasaulē, kā arī lielāka uzmanība tika pievērsta nodokļu attīstībai Latvijā. Tika analizētas izmaiņas nodokļu sistēmā, norādot tās galvenās kļūdas. Otrajā maģistra darba daļā autore pētīja IIN likmi un apliekamo bāzi Latvijā, kā arī analizēja IIN likmi citās ES valstīs. Darba autore pētīja IIN neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādībā esošu personu un attaisnotus izdevumus. Trešajā daļā autore pētīja problēmas, saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību, tas veicinošos faktorus un iespējas tos samazināt, kā arī analizēja ar nodokļu administrēšanu saistītās problēmas Latvijā un izvirzīja priekšlikumus nodokļu administrēšanas pilnveidošanai. Darba beigās tiek noformulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Kopējais maģistra darba apjoms ir 91 lpp., ietverot sevī 2 tabulas, 10 attēlu un 36 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personal Income Tax System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2014 09:25:00