Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana”
Title in English “Improvement of Personal Income Tax System”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Šī maģistra darba mērķis ir analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas, nosakot tā galvenās problēmas un iespējamos pasākumus šo problēmu risināšanā. Dotais maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmajā daļā analizēta nodokļu attīstības vēsture pasaulē, kā arī lielāka uzmanība tika pievērsta nodokļu attīstībai Latvijā. Tika analizētas izmaiņas nodokļu sistēmā, norādot tās galvenās kļūdas. Otrajā maģistra darba daļā autore pētīja IIN likmi un apliekamo bāzi Latvijā, kā arī analizēja IIN likmi citās ES valstīs. Darba autore pētīja IIN neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādībā esošu personu un attaisnotus izdevumus. Trešajā daļā autore pētīja problēmas, saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību, tas veicinošos faktorus un iespējas tos samazināt, kā arī analizēja ar nodokļu administrēšanu saistītās problēmas Latvijā un izvirzīja priekšlikumus nodokļu administrēšanas pilnveidošanai. Darba beigās tiek noformulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Kopējais maģistra darba apjoms ir 91 lpp., ietverot sevī 2 tabulas, 10 attēlu un 36 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana
Keywords in English Improvement of Personal Income Tax System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 19.12.2014 09:25:00