Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Privātmāju rajonu transporta un gājēju infrastruktūras optimizācija” („Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas rekonstrukcija, Kuldīgā Kuldīgas novadā”)
Nosaukums angļu valodā “Optimization of Transport and Pedestrian Infrastructure in Residential Areas” (“Reconstruction of Raina Street Section and 1905.gada Street in Kuldiga Kuldiga Territory")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Bidzāns
Recenzents O.Koemecs
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Privātmāju rajonu transporta un gājēju infrastruktūras optimizācija (Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā). Bakalaura darba pamatideja un mērķis ir apsekot un izvērtēt šī brīža situāciju dažādos privātmāju rajonos, lai iegūtu visaptverošu skatījumu, dodot savus priekšlikumus situācijas optimizēšanai. Bakalaura darba sastāvā ir informācija par šī brīža situācijām apsekotajos privātmāju rajonos gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, kā arī uzņemtās fotofiksācijas Izpētes rezultāti liecina, ka privātmāju rajonos ir pietiekoši daudz nepilnību, kā piemēram, bieži nav pieejamas visas inženierkomunikācijas, satiksmes organizācija un dalībnieku drošība nav atbilstoša mūsdienu prasībām, nav ierīkotas autostāvvietas, nepilnīgi risināta lietus ūdens atvade, nav ierīkotas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, kā arī nav pieejamas publiskās tualetes. Inženierprojektā ir izstrādāts Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Esošajiem šo ielu segumiem ekspluatācijas laikā ir radušies dažādi defekti. Šī inženierprojekta mērķis ir uzlabot segas konstrukciju kvalitātes, lai tas spētu nodrošināt gan tagadējai, gan perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu drošības līmeni un autobraucēju komfortu. Projektā ir iekļauti visi nepieciešamie aprēķini un tehniskie rasējumi, atbilstoši Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasībām. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 188 lapaspuses, ietverot 45 attēlus, 26 tabulas, 36 rasējumus un 3 pielikumus, kuros ietverti 5 attēli. Darba izstrādei izmantoti 27 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Arturs Silins
Atslēgas vārdi angļu valodā Arturs Silins
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2015 17:00:14