Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Privātmāju rajonu transporta un gājēju infrastruktūras optimizācija” („Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas rekonstrukcija, Kuldīgā Kuldīgas novadā”)
Title in English “Optimization of Transport and Pedestrian Infrastructure in Residential Areas” (“Reconstruction of Raina Street Section and 1905.gada Street in Kuldiga Kuldiga Territory")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer O.Koemecs
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Privātmāju rajonu transporta un gājēju infrastruktūras optimizācija (Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā). Bakalaura darba pamatideja un mērķis ir apsekot un izvērtēt šī brīža situāciju dažādos privātmāju rajonos, lai iegūtu visaptverošu skatījumu, dodot savus priekšlikumus situācijas optimizēšanai. Bakalaura darba sastāvā ir informācija par šī brīža situācijām apsekotajos privātmāju rajonos gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, kā arī uzņemtās fotofiksācijas Izpētes rezultāti liecina, ka privātmāju rajonos ir pietiekoši daudz nepilnību, kā piemēram, bieži nav pieejamas visas inženierkomunikācijas, satiksmes organizācija un dalībnieku drošība nav atbilstoša mūsdienu prasībām, nav ierīkotas autostāvvietas, nepilnīgi risināta lietus ūdens atvade, nav ierīkotas atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām, kā arī nav pieejamas publiskās tualetes. Inženierprojektā ir izstrādāts Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Esošajiem šo ielu segumiem ekspluatācijas laikā ir radušies dažādi defekti. Šī inženierprojekta mērķis ir uzlabot segas konstrukciju kvalitātes, lai tas spētu nodrošināt gan tagadējai, gan perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu drošības līmeni un autobraucēju komfortu. Projektā ir iekļauti visi nepieciešamie aprēķini un tehniskie rasējumi, atbilstoši Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasībām. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 188 lapaspuses, ietverot 45 attēlus, 26 tabulas, 36 rasējumus un 3 pielikumus, kuros ietverti 5 attēli. Darba izstrādei izmantoti 27 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Arturs Silins
Keywords in English Arturs Silins
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.01.2015 17:00:14