Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras uzlabošanas iespējas” („Vienības ielas posma no Latgales līdz Rīgas ielai rekonstrukcija Krāslavā”)
Nosaukums angļu valodā “Improvement Possibilities of Apartment House Yard Infrastructure” (“Reconstruction of Vienibas Street Section from Latgales Street to Rigas Street in Kraslava”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Bidzāns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras uzlabošanas iespējas (Vienības ielas posma no Latgales līdz Rīgas ielai rekonstrukcija, Krāslavā). Bakalaura darba pamatideja ir aplūkot daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras problēmas un to cēloņus, kā arī rast veidus kā tos risināt. Šajā darbā ir apskatīta daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūra un tās sastāvs. Problēmu rašanās cēloņi un to attīstība, prasības labiekārtotiem pagalmiem gan no sociālā, gan no likumdošanas skata punkta. Papildus tika veikta vairāku daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu un izanalizētu galvenās problēmas, kā arī, balstoties uz šo aptauju, tika veikts daudzdzīvokļu namu kvartāla, pagalma rekonstrukcijas projekts. Galvenie izpētes rezultāti liecina, ka pilnīgai daudzdzīvokļu namu infrastruktūras uzlabošanai ir nepieciešama pārplānošana un rekonstrukcija, atbilstoši mūsdienu prasībām. Inženierprojektā ir izstrādāts ielas rekonstrukcijas projekts Krāslavā 1.068km garumā. Esošā brauktuves un ietves konstrukcija ir sliktā stāvoklī, tādēļ šīs ielas rekonstrukcija ir svarīga Krāslavas ceļu tīklam un tā kvalitātes uzlabošanai. Projektā ir iekļauti visi nepieciešamie aprēķini un tehniskie rasējumi, atbilstoši Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasībām. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 150 lapaspuses, ietverot 43 attēlus, 14 tabulas, 11 rasējumus daļas un 3 pielikumus. Darba izstrādei izmantoti 21 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu nami pagalmi infrastruktūras uzlabošanas iespējas Vienības ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement Possibilities of Apartment House Yard Infrastructure Reconstruction of Vienibas Street
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 21:07:30