Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras uzlabošanas iespējas” („Vienības ielas posma no Latgales līdz Rīgas ielai rekonstrukcija Krāslavā”)
Title in English “Improvement Possibilities of Apartment House Yard Infrastructure” (“Reconstruction of Vienibas Street Section from Latgales Street to Rigas Street in Kraslava”)
Author Andis Pekšs
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras uzlabošanas iespējas (Vienības ielas posma no Latgales līdz Rīgas ielai rekonstrukcija, Krāslavā). Bakalaura darba pamatideja ir aplūkot daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras problēmas un to cēloņus, kā arī rast veidus kā tos risināt. Šajā darbā ir apskatīta daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūra un tās sastāvs. Problēmu rašanās cēloņi un to attīstība, prasības labiekārtotiem pagalmiem gan no sociālā, gan no likumdošanas skata punkta. Papildus tika veikta vairāku daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu un izanalizētu galvenās problēmas, kā arī, balstoties uz šo aptauju, tika veikts daudzdzīvokļu namu kvartāla, pagalma rekonstrukcijas projekts. Galvenie izpētes rezultāti liecina, ka pilnīgai daudzdzīvokļu namu infrastruktūras uzlabošanai ir nepieciešama pārplānošana un rekonstrukcija, atbilstoši mūsdienu prasībām. Inženierprojektā ir izstrādāts ielas rekonstrukcijas projekts Krāslavā 1.068km garumā. Esošā brauktuves un ietves konstrukcija ir sliktā stāvoklī, tādēļ šīs ielas rekonstrukcija ir svarīga Krāslavas ceļu tīklam un tā kvalitātes uzlabošanai. Projektā ir iekļauti visi nepieciešamie aprēķini un tehniskie rasējumi, atbilstoši Latvijas Valsts standartu un normatīvo dokumentu prasībām. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 150 lapaspuses, ietverot 43 attēlus, 14 tabulas, 11 rasējumus daļas un 3 pielikumus. Darba izstrādei izmantoti 21 literatūras avots.
Keywords Daudzdzīvokļu nami pagalmi infrastruktūras uzlabošanas iespējas Vienības ielas rekonstrukcija
Keywords in English Improvement Possibilities of Apartment House Yard Infrastructure Reconstruction of Vienibas Street
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.12.2014 21:07:30