Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības”
Nosaukums angļu valodā “Operations of International Freight Logistics and Ports Information”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības. Darba autore ir Iveta Upeniece. Zinātniskais vadītājs Māris Jurušs. Darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar pēdējos gados straujo loģistikas kravu pārvadājumu attīstību un nozares pilnveidošanos. Darba mērķis ir izanalizēt kravu pārvadājumus gan Latvijas līmenī, gan starptautiskā līmenī, kā arī izprast un izpētīt to informācijas apriti un sistēmu, kā tiek organizēti starptautiskie kravu pārvadājumi, kā arī to ietekmi uz Latviju. Noteiktā mērķa sasniegšanai darba rakstīšanā tiek izvirzīta hipotēze: kravu pārvadājumi ir jāattīsta un jāpilnveido gan valsts līmenī, gan atbalstot uzņēmējus, sadarbojoties ar tiem, lai veicinātu valsts tautsaimniecības attīstību. Darba objekts ir starptautiskajos pārvadājumos izmantotie transporta veidi un pielietotās informatīvās sistēmas, priekšmets un transporta pakalpojumi. Darba uzdevumi: 1. Apskatīt transporta nozares raksturojošos faktorus; 2. Izpētīt Latvijā izmantojamos transporta veidus pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai. 3. Izpētīt izmantotās informatīvās sistēmas; 4. Veikt paredzamās vienotās sistēmas ieviešanas nepieciešamības apskati; 5. Apskatīt jaunieviešamās informācijas sistēmas ietekmi uz transporta nozarē iesaistītajiem dalībniekiem; 6. Izteikt secinājumus un dot priekšlikumus. Darba izstrādes gaitā izmantotas dažādas metodes izpētes metode, empīriskā metode un analītiskā metode. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotā literatūras un avotu saraksta. Darbā ir 5 tabulas un 7 attēli. Diplomdarbs sastāv no 60 lapaspusēm, darba izstrādāšanā ir izmantoti literatūras avoti, normatīvie akti, publikācijas un interneta resursi, kā arī nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi muita
Atslēgas vārdi angļu valodā ports
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 16:19:59